מזונות אישה

  • אשה נשואה זכאית לקבלת מזונות אשה מבעלה בסכום שיאפשר לה לשמור על רמת החיים לה הורגלה בעת חייהם המשותפים של בני הזוג. הכלל הוא “עולה עימו ואינה יורדת” .
  • החובה ע”פ דין החלה על גבר לזון את אשתו היהודיה ולכלכל אותה . סכום מזונות אישה אמור לכסות את כל צרכי האשה לרבות מדור ,כלכלה וביגוד .
  • אשה עובדת שמשכורתה והכנסתה מספיקים לה לכיסוי כל צרכיה – לא תהא זכאית לתשלום מזונות אישה אם משכורתה של האישה נמוכה והיא הורגלה לרמת חיים גבוהה יותר, מחוייב הבעל בתשלום ההפרש על מנת לאפשר לאשה חיים נאותים .
  • אישה שבגדה בבעלה או אישה שעזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת מוכרזת בבית הדין הרבני כאשה מורדת ומאבדת את זכותה לקבלת מזונות אישה.